مشاوره - تحلیل

در طول مدت تحصیل و کارهایی که انجام دادم، همیشه سعی کردم که اطلاعات خودم رو در زمینه کاریم بروز نگهدارم.
از طرفی، آشنایی با اساتید مختلف باعث شد که بتونم راه خودمو رو پیدا کنم و در حوزه خودم موفق باشم.
در کنار اینها، تجربه های زیادی کسب کردم که میتونم در زمنیه های مختلفی که کار کردم، مشاوره و برای مشکلاتی که ممکنه برای افراد پیش بیاد، راه حل های موثری ارائه بدم.
اگه افرادی برای تولید نرم افزار نیاز به مشاوره و یا تحلیل داشتند، میتونن با من تماس بگیرن.


چاپ